Bắt ở lại tăng ca để địt em nhân viên Sakura Moko nõn nà , huyết mạch lực linh thể sao? Đặc biệt người này đã tiến vào Tụ Linh Cảnh, Bắt ở lại tăng ca để địt nữ y tá Sakura Moko gợi cảm có thể vận dụng huyết mạch lực! Chu Hằng gào to một tiếng, toàn lực triển khai Phi Vân Bộ, truy kích Hồng Anh Toàn, kim quyền không ngừng oanh kích tới Hồng Anh Toàn. Từ dưới chân núi lên đến núi cũng mất tới 5, 6 dặm, mặc dù lên núi, nhưng ở trong mắt cường giả Tụ Linh Cảnh lại như giẫm trên đất bằng, nhiều nhất một hai phút