Tag: Riho Matsumoto.

yêu nghề tăng ca cùng anh

gối, tay phải cũng gãy kèm nhiều di chứng trong cơ thể. Mẹ nàng sau khi biết tin chợt lịm đi khi những tin dữ liên tục ập đến, trái tim của một người phụ nữ không thể chịu nổi những tin tức như thế. Như phải bỏ cả việc học để về chăm sóc cho ba và bà nội. Sau hơn nửa năm chạy chữa thì bà của Như cũng không thể thoát khỏi số vận mặc dù đã cố gắng chạy chữa cho bà. Trong lúc đó thì ba của Như cũng tiếp tục phát bệnh, chỉ trong ba tháng mà gia đình nàng đã phải bán đi hai chục công ruộng để duy trì