Tag: phim vú to

cơn say yêu đời cực khoái hot nhất

mình cực khoái được. Liên lưỡng lự chuyện này, vừa muốn vừa không, nghĩ một lúc Liên từ chối vì ngại, hoặc ít ra là mình cô đơn chưa đủ lâu để phải dùng đến cái đó mà thỏa mãn. Liên: “Chị chưa dùng cái đó bao giờ, không dùng đâu. Với lại … bây giờ cũng chẳng có tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện đấy”. Khi Liên nói thế, 2 người im lặng, có lẽ họ cũng hiểu hoàn cảnh của Liên lúc này đúng thực sự mà nói là không còn tâm trí nào mà đòi hỏi tình dục. Một lúc sau, chị Mỹ Anh và Thùy Trâm nhắn tin lại