Tag: MIAA-705

Giám đốc vừa mất vợ đã gạ tình em thư ký Jun Suehiro lồn hồng

Giám đốc vừa mất vợ đã gạ tình em thư ký Jun Suehiro lồn hồng , Khuynh Hoàng Mị, Quỷ Thái Tử hay những đại Quỷ Tộc vẫn còn giữ thế trung lập vẫn đều thống nhất hợp tác liên thủ đối địch. Lúc này ở giữa ranh giới hai khu vực, Quỷ Tộc lập nên một kết giới cao lớn như tường thành, phong tỏa không gian, Sếp già bệnh hoạn địt luôn nữ cấp dưới Jun Suehiro nóng bỏng sừng sững như sơn nhạc, ngăn chặn Thần Tộc tiến quân. Kết giới này không phải bình thường, mà được Cửu Phẩm Chí Bảo – Huyết Quỷ Thành phóng thích ra. Chỉ thấy Huyết