Tag: JUQ-113

Chuyến du lịch sung sướng cùng nàng dâu Nina Kosaka nóng bỏng

Chuyến du lịch sung sướng cùng nàng dâu Nina Kosaka nóng bỏng, hắn không thể nào thích ứng được. Lúc này nữ nhi đã là nữ nhi, vị hôn thê đã là vị hôn thê, hai nhân cách và linh hồn khác biệt, không còn khúc mắc trong lòng nữa. Đương nhiên việc để Tiểu Noãn ở trong một phân thân cũng là thiệt thòi cho tiểu nha đầu, tuy nhiên thê tử bên cạnh Lạc Nam cũng không ít người có phân thân, hắn đã sớm quen với điều này, Chuyến du lịch sung sướng cùng nàng dâu Nina Kosaka ngọt nước chỉ cần đối xử với phân thân cũng tốt như đối xử