Tag: JUL-682

Làm mang bầu vợ bạn Kanatani Uno lồn hồng

Làm mang bầu vợ bạn Kanatani Uno lồn hồng , ngoài. – Quá quan! – Quá quan! – Thất bại! Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều người tiến vào hành lang cơ quan, đối mặt với đồng nhân khảo nghiệm, quá quan không đủ năm thành, mà có thể lấy điểm số chỉ có hai người, nhưng lại chỉ có một phần! Chu Tầm đưa mắt đảo qua năm người sau cùng, trong đó bốn là Luyện Thể tầng chín, là đám mạnh nhất trong lần khảo hạch này, Làm mang bầu vợ bạn Kanatani Uno lồn hồng mà người cuối cùng…