Tag: JUL-473

Nửa đêm mất điện được chén chị hàng xóm Ai Kano nõn nà

Nửa đêm mất điện được chén chị hàng xóm Ai Kano nõn nà , tâm nó là đàn em của thằng nào con nào” Bảy Sấm vừa ôm cái tai đầy máu vừa chửi đổng. “Anh với ông Tám có xích mích gì mà nó kéo qua chém chỗ làm ăn của mình vậy anh Bảy ‘Kha’ ghẻ” hỏi. “Con ghệ của nó lần trước qua đây chơi thiếu tiền, Nam sinh số hưởng và chị hàng xóm Ai Kano lồn múp bị thằng Phong ‘heo’ nó đánh sưng má nên về mách cho thằng Tám, cũng tại mày cả đánh nó làm đéo gì” Bảy Sấm tán vào đầu Phong ‘heo’ “Ui da đại ca, em có biết nhỏ đó