Tag: IPX-906

Đi khám bệnh được làm thịt nữ bác sĩ Minami Aizawa nhiều nước

Đi khám bệnh được làm thịt nữ bác sĩ Minami Aizawa nhiều nước , tu vi của hắn chỉ mới là Ngũ Cảnh Chí Tôn, còn Thánh Linh Thiên Vận đang ở mức Cửu Cảnh Chí Tôn, Đi khám bệnh để địt nữ y tá Minami Aizawa nõn nà cho nên Vạn Cổ Bá Tướng của nàng mạnh hơn của hắn một bậc, dù không có Bất Hủ Kinh Văn và Bá Thể vẫn có thể đánh ngang tay với hàng thật. Hai Chí Tôn Pháp Tướng đại chiến, uy thế kinh hồn chấn đến vạn dặm lãnh thổ Liệt Gia như bị xới tung lên. “Ngươi có thể vượt cấp chiến đấu với bất cứ ai, nhưng đừng