Tag: GX-015.thư ký

Chết Mê Mệt Gọi Anh Phụ Huynh tậm sự Nóng Bỏng

thể nói hết lên tính cách cậu ta. Cậu ta có thể giấu mọi thứ, nhưng anh mắt thì rất khó giấu, và nó không qua nổi mắt Liên. Liên biết, trong ánh mắt đó có ham muốn tình dục đối với Liên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống mà. Nếu ta nhìn theo một khía cạnh khác thì hãy coi như đó là bình thường đi. Bao nhiêu năm trải nghiệm, Liên tự rút ra cách ứng xử cho mình. Đó là một chữ KỆ. Người ta nghĩ gì mặc người ta. Người ta là đàn ông, thấy gái đẹp nảy sinh ham muốn cũng là bình thường. Chưa có luật