Tag: Amin Nina

Sếp già chén em nhân viên không thích mặc xịp

Sếp già chén em nhân viên không thích mặc xịp, đứng tần ngần như thế mãi. Cô mắc cỡ quay đi, bỏ lại câu nói, Sếp già chén em nhân viên không thích mặc xịp vừa nói vừa để tay xuống chỗ cạnh mình: – Anh đứng đó làm gì? Ngồi xuống đây đi! – Hả? Vũ há mồm vì bất ngờ khi nghe cô mời gã ngồi xuống. Gã vẫn còn nhớ lúc chiều khi gã chủ động ngồi cạnh cô thì cô đã tránh ra xa mà. Gã có vẻ lúng túng. Nhưng chắc hai gã kia đã nói gì với gã rồi nên gã cũng chỉ rối có chút xíu thôi thì cũng biết bước lại giường.