Tag: Amami Tsubasa

Về quê chơi loạn luân với em họ Amami Tsubasa ngọt nước

Về quê chơi loạn luân với em họ Amami Tsubasa ngọt nước , khác, hắn mỗi lần đột phá chỉ cần ba bốn tiếng, nhiều nhất là năm sáu tiếng. Nên dù là con lừa đen kia cũng tuyệt đối không ngờ tới hắn dám ở chỗ này đột phá! Nhìn như có phiêu lưu, Ngày hè nóng nực bên cạnh em kế Amami Tsubasa nõn nà nhưng lại tuyệt đối là an toàn. Ngày hôm qua hắn đã đạt đến Luyện Thể tầng chín đỉnh phong tuyệt đối, tu luyện ra chân nguyên lực chỉ có thể phóng ra bên ngoài cơ thể, không còn không gian để tồn trữ nữa. Luyện Huyết